HAKKIMIZDA

Boğaziçivip Özel Öğretim Kursu


   

“Eğitimli” olmak, gelişen ve değişen dünyamızda saygın bir yer edinebilmenin temel koşuludur. İnsanlar, eğitim sayesinde yaşam kalitelerini artırabilmekte ve toplumda var olabilmenin mutluluğunu yaşamaktadırlar. Günümüzdeki eğitim anlayışı, sistemi değil, bireyi merkeze almaktadır. Dolayısıyla bugün eğitimden beklenen, bireyin akademik yeterliliklerini geliştirmesinin yanında, problemlerini çözebilmesine, kendini ifade edebilmesine, kendine fırsatlar yaratabilmesine ve bu fırsatları değerlendirebilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitimden beklenen bu sonuçlara ulaşabilmek için çağdaş eğitimin gereklerini özümsemiş, genç, dinamik ve uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Boğaziçivip Eğitim Kurumları ve Yayınları ihtiyaç duyulan bu nitelikli kadroya sahip olmanın gururunu ayrıca yaşamaktadır. Boğaziçivip olarak bizler, gençlerimizin yalnızca bugünü değil, yarını da kazanmaları için çalışıyoruz. Bu bağlamda Misyonumuz, özgün eğitim sistemimiz aracılığıyla alanında başarılı, kendisiyle barışık ve toplumla uyumlu insanlardan oluşan bir nesil yetiştirmektir.

Vizyonumuz ise sözü edilen nesli oluşturmaya aday öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak, onları doğru yönlendirmek ve sınavların beklentilerine cevap verebilecek şekilde hazırlamaktır.

EĞİTİM MİSYONUMUZ

  • Modern Eğitim Sistemini Değerli Öğrencilerimize Aşılamak.
  • Yaşayarak, Uygulayarak Öğrencimize Temel Eğitsel Davranışları Kazandırmak.
  • Bireysel Yeteneklerine Uygun Eğitimlerle, Daha Parlak Daha Üretici Genç Bir Nesil Oluşturmak.
  • Çağımız Koşullarına Uygun Bilimsel Teknolojik Bir Eğitim Modeli Oluşturmak.

EĞİTİM VİZYONUMUZ

  • Eğitim Vizyonumuza Uygun Nitelikli Öğretmenlerimizle Ezberletmeyen Öğreten Bir Öğrenimi Sunmak.
  • Toplumumuzun ve Milli Eğitim’in İhtiyaçlarını İçerik Kapsamlarını Tespit Ederek Gerekli Önlemleri Almak ve Bu Yönde Öğretim Yapmak.
  • Okuyan Okuduğunu Anlayan, Okuduğunu Yorumlayıp Bilgileri Değerlendiren Bir Nesil Yetiştirmek.
  • İlkeli, Araştırmacı ve İnsani Değerleri Benimseten Öğrenmeye Teşvik Eden Bir Eğitim Modeli Gerçekleştirmek.

Eğitim Tecrübemiz ile Çağdaş Eğitim

Uluslararası Standartlarda Eğitim

Düzenli Deneme Sınavları

Başarılı ve Mutlu Çocuklar

Deneyimli Öğretmen Kadrosu

×